Projekty PDF Drukuj Email

Rok 2007

Punkty konsultacyjne- od 05.11.2007 r. do 21.12.2009 r. 

Miejsce : Zespół Szkół w Kozielicach i Zespół Szkół w Bielicach

Projekt realizowany w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach PN. "Zero tolerancji dla przemocy w szkołach" w części VII. 2.3. Wzmocnienie i rozszerzenie i specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Wartość - 5.526.60 zł

 

Rok 2008
Punkt Konsultacyjny od 20.10.2008 r. do 19.12.2008 r.

Miejsce: Zespół Szkół w Bielicach

 

Projekt realizowany w ramach rządowego programu na lata 2008 - 2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 

Wartość - 12.798.41 zł

Zakup specjalistycznego zestawu do badań dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno- pedagogicznej w ramach rządowego programy na lata 2008 - 2013  "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Wartość - 2.485.00 zł

"Jak rozbroić agresję" od 20.11.2008 r. do 19.12.2008 r. Miejsce: SP Warnice, SP Brzesko, SP Stary Przylep, SP Kłodzino SP, Jesionowo.

Projekt realizowany w ramach rządowego programu na lata 2008 - 2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego. 

Wartość - 8.944.00

Poradnia w latach 2008 - 2009 realizowała dwa projekty unijne, których projektodawca był Powiat Pyrzycki:

1."Szkoła dla rodziców i wychowawców"
Termin: 01.11.2008 r. - 30.11.2009 r.
Wartość projektu: 49.370,00 zł

2."Tam gdzie nie ma poradni - bliżej miejsca zamieszkania" 
Termin: 01.12.2008 r. - 30.09.2009 r.
Wartość projektu: 37.905,00 zł


Od 01 stycznia 2010 r. rozpoczynamy realizację projektu POKL - Priorytet IX, działanie 91.1.2 -
"Wiem rozumiem, potrafię".
Projekt będziemy realizować do 31.12.2011 r. 
Wartość projektu: 1.514.535,00 zł