Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.\

Jak się ją stosuje?

Logopeda w Poradni, który jest providerem (u nas Ludwika Durkin) metody wykonuje bezpłatnie badania początkowe słuchu i lateralizacji, których wyniki omawia i zamieszcza w zamówieniu składanym przez rodzica. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD w Centrum Metody w Warszawie. Dziecko otrzymuje płytę do domu za opłatą (całą kwotę rodzic przesyła do Warszawy) i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 8 do 10 tygodni (zależnie od wieku – każde kontrolne badanie jest również bezpłatne, wykonywane na profesjonalnym sprzęcie.

Za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

W czym pomaga?

 • Poprawia przetwarzanie słuchowe, ale również: 
 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę

Do przygotowania materiału wykorzystano informacje ze strony http://www.johansen-ias.pl/o-metodzie-2.html