Możesz wyciąć sylaby, aby ułatwić sobie zadanie.
Ułóż jak najwięcej słów 2 sylabowych lub jeśli potrafisz dłuższych.
Ile wyrazów uda ci się utworzyć? Im więcej, tym lepiej. Bądź kreatywny!

KA MA
SA KA
WA PA
KA KA
RA SZA
KO TY
KO RY
SY KO
DY KO
KO SZE
TA MA
SA MA
MA RA
PA MA
RA SA
KOR KI
KOR KA
KOR SEL
KOR CIE
KOŁ SE
KOŁ TY
KOŁ KI
KOŁ BY
KOŁ PUS
KAP KI
KAP KI
KAP KA
KAP EK
KAP DRA
RAP PAK