Percepcja wzrokowa jest to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Pozwala zrozumieć nam otaczającą nas rzeczywistość. Bodźce te są interpretowane w zależności od doświadczeń. Nie chodzi więc o samą zdolność widzenia, ale o przetwarzanie przez mózg tego, co widzimy. Gdy nie jest odpowiednio dobrze rozwinięta, zapowiada olbrzymie kłopoty w nauce.

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową na materiale obrazkowym:

 • rozpoznawanie kształtów, wielkości, koloru,
 • dobieranie par jednakowych figur, znaków, obrazków,
 • kierunkowość, stosunki przestrzenne (położenie w przestrzeni): prawa, lewa, niżej, wyżej, pod, nad, obok, w prawym rogu, itp.
 • różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni, co jest blisko a co daleko?
 • sekwencyjność (układy), np. dorysuj dalszy ciąg, znajdź taki sam ciąg znaków, obrazków,
 • wytnij obrazki i ułóż historyjkę według kolejności wydarzeń,
 • odszukaj identyczny wzór,
 • układanie wg wzoru,
 • układanie z pamięci,
 • składanie pociętych obrazków,
 • układanie puzzli, układanek, obrazków, wzorów,
 • uzupełnianie braków na obrazkach,
 • wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami,
 • podział przedmiotów na grupy np. rośliny, zwierzęta, owoce itp.
 • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka,
 • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów,
 • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów,
 • historyjki obrazkowe – porządkowanie obrazków w kolejności,
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach,
 • układanie puzzli, układanek, obrazków, wzorów,
 • zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka,
 • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów,
 • przerysowanie prostych figur i kształtów.

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową na materiale literowym:

 • wśród wyrazów ukryła się sylaba „ –da”, odszukaj ją i otocz pętlą,
 • czym różnią się przedstawione poniżej wyrazy? np. wanna-manna,
 • dobierz w pary wielkie i małe litery, np.: O – o,
 • zapamiętywanie eksponowanych liczb, cyfr,
 • odtwarzanie ich w odwrotnej kolejności (od końca),
 • rozpoznawanie kształtu liter- wyszukiwanie ich wśród innych liter poprzez wykreślanie, zaznaczanie, wycinanie ich z gazety, wylepianie plasteliną, kolorowym papierem, pisanie po biurku, w powietrzu,
 • dobieranie w pary (wielka-mała, drukowana-pisana),
 • dopasowywanie liter do obrazka,
 • tworzenie wyrazów z rozsypanek literowych, sylabowych.
 • tworzenie nowych wyrazów poprzez dodanie lub zabranie litery,
 • tworzenie sylab otwartych, zamkniętych, ze zbiegiem spółgłosek z wykorzystaniem ruchomego alfabetu,
 • ćwiczenia w czytaniu sylabami,
 • wyszukiwanie takich samych sylab wśród podanych wyrazów,
 • wyszukiwanie wyrazów z tą sama wskazaną sylabą,
 • tworzenie wyrazów z rozsypanek sylabowych.
 • wyszukiwanie w podanych wyrazach innych ukrytych wyrazów (np. serce-ser, słońce- słoń itd.),
 • uzupełnianie wyrazów brakującymi literami, sylabami (wyrazy z lukami),
 • uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami,
 • dobieranie do podanych obrazków właściwych podpisów,
 • uzupełnianie luk w podpisach pod obrazkami,
 • rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek,
 • układanie zdań z rozsypanek wyrazowych,
 • segregowanie zdań pod względem kolejności,
 • wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych,
 • pisanie z pamięci,
 • pisanie ze słuchu.