Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży w zakresie zdobycia kompetencji składających się na samodzielne uczenie. Celem wsparcia jest nauka ucznia ucznia się myślenia prawopółkulowego, kształtowanie kreatywności, twórczego myślenia, jak i koncentracji uwagi, spostrzegawczości oraz zapamiętywania. Badania z zakresu psychologii udowadniają, że nauka prawopółkulowa w połączeniu z wielokanałowością podawania materiału znacząco poprawia umiejętności zapamiętywania przez uczniów prezentowanych treści.

Zajęcia zaplanowane są na 15 spotkań, w trakcie których uczeń bez większego problemu nauczy się technik oraz strategii zapamiętywania 20 elementów: może to być lista zakupów, planety układu słonecznego, plagi egipskie czy każde inne elementy stanowiące dany zbiór. Uczeń pozna i zacznie stosować technikę haków pamięciowych jak i łańcucha.

Ponadto nauczy się sposobu tworzenia notatek, metaplanów, stosowania w praktyce zasad ortograficznych, będzie ćwiczył funkcje uwagi i spostrzegawczości.

Zajęcia mają charakter zabawowy. Organizowane są w formie grupowej – max 8 osób. Co 3 zajęcia odbywać się będzie wewnętrzny test sprawdzający.