Ludwika Durkin – zdania
Ilustracje – „głoska sz”

  • Uzupełnij zdania wyrazami z głoską sz w odpowiedniej formie
  • Wyrazy są nazwami ilustracji

W szkole mieszkał straszny ……………………

Nosił ………………… i ………………………

Zabłocone ……………….. zostawiał w szkolnej …………….

Gdy się nudził grał w ……………….. i robił skarpety na …………………….

Brał kolorowe nici z drewnianej ………………………

Pewnego dnia zobaczył małą ……………….. jedzącą ser.

Miała na głowie …………………… z kwiatów.

Duszek lubił swoją …………………..

Tam uczył się szermierki, czyli walki na ………………..

Robił dzieciom różne psikusy.

Rozsypywał na podłodze zielony …………………….., albo ostre morskie ………………………

Rozpruwał pierzaste ……………………..

Rozciągał na schodach długi ……………………

Rozlewał śliski …………….. do włosów.

Zabierał uczniom każdy ………………. ze skarbonki.

Dość tego!!!!

Za karę uczniowie wsadzili go w pociąg i wyruszył w długą podróż po ……………….