Ludwika Durkin

  • Karty do utrwalania głosek szumiących: sz, cz, ż, dż
  • Można je wykorzystać do nazywania, do czytania oraz do powtarzania
  • Teksty pod ilustracjami zawierają wyrazy o różnym stopniu trudności artykulacyjnej
  • Zastosowany prosty rym ułatwi przyswojenie i zapamiętanie
  • Można grać z użyciem kart w „piotrusia”, „memory” lub zagadki
  • Do niektórych gier należy wydrukować karty podwójnie

Karty są w załączonym pliku.