ĆWICZENIE SŁOWNIKOWO – GRAMATYCZNE

Ludwika durkin

 • Liczebnik jeden zachowuje się w zdaniu jak przymiotnik, tzn. Zgadza się z określanym rzeczownikiem co do liczby, rodzaju i przypadku
 • Z liczebnikiem jeden można użyć zaimka wskazującego, który zgadza się wówczas w rodzaju, przypadku i liczbie z liczebnikiem, przymiotnikiem i rzeczownikiem (ta, te, to)
 • W rodzaju męskim w mianowniku używa się liczebnika w formie „jeden”
 • W rodzaju żeńskim używa się w mianowniku liczebnika w formie „jedna”
 • W rodzaju nijakim używa się w mianowniku liczebnika w formie „jedno”
 • Wyjątek stanowi połączenie liczebnika z rzeczownikami niepoliczalnymi lub występującymi tylko w formie mnogiej, wówczas używamy „jedne” lub „jedna para”.
 • Dla starszych można wykorzystać zdania do uzupełnienia:
  • Kasi uciekł jeden …. (kot).
  • Na drzewie rośnie jedna ….(gruszka).
  • Zjadłem jedno …. (jabłko).

W załączonym pliku znajdziesz przykłady do ćwiczeń.