Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Pozwala zrozumieć nam otaczającą nas rzeczywistość. Bodźce […]

Wspomaganie

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych […]