DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Polega na ustaleniu poziomu wiedzy szkolnej (porównując ją z wymaganiami programowymi klasy do której dziecko uczęszcza), jak również przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia. Badanie pedagogiczne obejmuje […]