Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Pozwala zrozumieć nam otaczającą nas rzeczywistość. Bodźce […]