Słuch jest zdolnością odbioru dźwięków. Percepcja słuchowa to inaczej spostrzeganie słuchowe. To nie tylko rejestrowanie dźwięków za pomocą narządów zmysłów, ale również wydobywanie z nich potrzebnych informacji, mogących służyć do rozpoznania przedmiotu, osoby mówiącej, czy też kontroli własnej mowy.

Jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych, zaangażowanych w czynność czytania i pisania.

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową:

 • zabawy w wykonywanie poleceń,
 • rozpoznawanie osób na podstawie barwy ich głosu,
 • rozpoznawanie różnych instrumentów lub innych dźwięków z życia,
 • rozpoznawanie struktur rytmicznych i ich odtwarzanie,
 • wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania,
 • tworzenie wyrazów zaczynających się określoną sylabą lub głoskę,
 • segregowanie obrazków wg pierwszej, ostatniej głoski,
 • naśladowanie, powtarzanie tekstu wypowiedzianego przez inną osobę,
 • powtarzanie coraz większej ilości słów wypowiadanych przez inną osobę,
 • wyróżnianie wyrazów w zdaniu,
 • wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba- jedno klaśnięcie), oprócz tego można bawić się w kończenie wyrazów, podajemy pierwszą sylabę, np. ko-, a dziecko dodaje – ło (koło).
 • wyróżnianie głosek w wyrazach- najpierw na początku wyrazu, potem na końcu i w środku. Można użyć do tego obrazków, spośród, których dziecko wyszuka obrazki zaczynające się lub kończące na daną głoskę,
 • wymyślanie rymujących się wyrazów (czytanie, pisanie, szukanie obrazków itd.),
 • układanie kilku wyrazów w kolejności od najkrótszego do najdłuższego (a, po, las, okno, lalka,
 • rysowanie przedmiotów zaczynających się (kończących, lub mających w środku) na daną głoskę,
 • słuchanie (starsze dzieci mogą same przeczytać) wierszy, w których występuje jak najwięcej dźwięków do naśladowania. Można wykorzystać następujące utwory: Lokomotywa, Ptasie radio, Kotek,
 • dobieranie w pary wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską (koza- kosa, mama- dama, tata- data, pije- bije, Ala- Ola).
 • rozpoznawanie głosów zwierząt zarejestrowanych na taśmie magnetofonowej. Najpierw będą to głosy zwierząt najbardziej znanych: psa, kota, krowy, kury, koguta, kaczki, gęsi, konia, kurcząt, świni, żaby, gołębia; potem głosy zwierząt, z którymi dzieci stykają się rzadziej, np.: kozy, osła, lwa, mewy, wrony, wróbla, bociana itp.
 • słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtwarzanie poprzez wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie,
 • graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu (rysowanie kropek),
 • odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych – na podstawie układu np..klocków, dziecko wystukuje lub wyklaskuje rytm,
 • rozpoznawanie obrazków zaczynających się od tej samej sylaby,
 • rozpoznawanie obrazków kończących się tą samą sylabą,
 • sztafeta sylabowa – tworzenie wyrazów rozpoczynających się od tej samej sylaby – mama, makaron, marzenia, makrela itp. lub kończących się tą samą sylabą np. piżama, rama, mama, tama itp.,
 • wybrzmiewanie kolejnych głosek w słowie,
 • łączenie głosek w słowa,
 • podział słów na sylaby,
 • łączenie sylab w słowa.