Historia naszej Poradni sięga roku 1972, kiedy to na wniosek Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie powołało 1 października “Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową”. Pierwsza siedziba Poradni mieściła się w Pyrzycach przy ul. 1 Maja 5 w budynku Urzędu Miasta, a pierwszym dyrektorem została mgr Maria Karolewska.

Poradnia nie miała szczęścia do stałej lokalizacji. Kilkakrotnie zmieniała adres. W roku 1978 Poradnia została przeniesiona na ul. Bogusława 23, a później na ul. Słowackiego 1. 

W roku 1978 kolejny raz przeniesiono Poradnię do wyremontowanego budynku po Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej 5. Na owe czasy było znaczne polepszenie warunków funkcjonowania placówki. Poradnia zajmowała pomieszczenia na parterze, każdy specjalista miał swój gabinet. 

W 1993 roku placówka otrzymała samodzielny 2-piętrowy budynek przy ul. Bogusława 3, który zajmowała do roku 2001. Od wiosny 2001 roku Poradnia zajmuje pomieszczenia na drugim piętrze w Starostwie Powiatowym przy ul. Lipiańskiej 4. Kilkakrotnie placówka zmieniała też swoją nazwę.

W roku 1985 z “Miejskiej” na “Rejonową Poradnię Wychowawczo-Zawodową”. Od września 1991 r. placówka działa pod nazwą “Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”. Początkowo Poradnia opieką obejmowała dzieci i młodzież z pobliskich miejscowości. Do roku 1999 rejon działania Poradni obejmował siedem gmin: Pyrzyce, Bielice, Kozielice, Lipiany, Dolice, Przelewice i Warnice.

Obecnie, wskutek reformy administracyjnej kraju, obejmuje teren powiatu pyrzyckiego, tj. 6 gmin: Pyrzyce, Lipiany, Bielice, Warnice, Przelewice i Kozielice. Pierwsze lata działalności skupiały się głównie na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej dzieci oraz poradnictwie dla rodziców. Z biegiem czasu zakres działań placówki rozszerzono o zadania terapeutyczne, profilaktyczne, pracę w środowisku i przejściowo – opiekę nad rodzinami zastępczymi. 


Dotychczasowi dyrektorzy pyrzyckiej Poradni:

  • 01.10.1972 – 31.08.1973 – mgr Maria Karolewska
  • 01.09.1973 – 31.08.1978 – mgr Emilian Sędłak
  • 01.09.1978 – 31.08.1985 – mgr Genowefa Król
  • 01.09.1985 – 31.08.1986 – mgr Maria Olczak
  • 01.09.1986 – 31.08.1989 – mgr Genowefa Król
  • 01.09.1989 – 31.08.1992 – mgr Anna Gwiazdowska
  • od 01.09.1992 mgr Teresa Mamos