to nowoczesna metoda neuroterapeutyczna umożliwiająca zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. W sposób bezpieczny i bezinwazyjny pozwala nam uczyć się wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby pracował on szybciej i efektywniej. Trening odbywa się wyłącznie na poziomie naszych myśli przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu. Dzięki rozwiązaniom technologicznym możemy obserwować i modyfikować biologiczne funkcjonowanie mózgu w zakresie występujących fal. Uczestnik treningu w sposób świadomy dąży do kontroli i wzmacniania pożądanych częstotliwości. Można ją zastosować w stanie zdrowia, by polepszyć funkcje poznawcze, pomóc się wyciszyć, zapanować nad lękami i agresją.

Wskazania do EEG-biofeedback dla dzieci:

 • Z ADHD i ADD (z nadpobudliwością, impulsywnością,  zaburzeniami  koncentracji i utrzymywaniem uwagi w różnym stopniu),
 • zaburzeniami uczenia się i zachowania jak:
  • dysleksja, 
  • dysgrafia, 
  • dysortografia, 
  • dyskalkulia,
  • agresja i autoagresja
  • wolne tempo pracy,
  • niska motywacja
  • niepowodzenia szkolne