Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach zapewnia wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży. 

W razie konieczności skorzystania z naszych usług, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 91 5700744.

Odsyłamy również do naszego profilu na facebook ppp.pyrzyce, gdzie zamieszczamy informacje, wskazania i zalecenia do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ponadto, w razie potrzeby, jest możliwość kontaktu z psychologami, którzy udostępniają prywatne numery telefonów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach udziela pomocy:

 • dzieciom (od chwili urodzenia), 
 • młodzieży uczącej się na terenie powiatu pyrzyckiego
 • ich rodzicom (lub prawnym opiekunom) 
 • nauczycielom


Korzystanie z usług specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne. Nie jest wymagane skierowanie. Na wizytę należy wcześniej się umówić. 

Zajmujemy się przede wszystkim:

 • Opiniowaniem 
 • Orzecznictwem
 • Terapią zaburzeń mowy
 • Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • Wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz podnoszeniem efektywności ich uczenia się
 • Pomocą w nabywaniu umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 • Prowadzeniem edukacji prozdrowotnej
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły
 • Profilaktyką uzależnień dzieci i młodzieży
 • Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

Zadania realizujemy poprzez:

 • Diagnozę psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną
 • Konsultacje indywidualne
 • Terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną
 • Zajęcia indywidualne z uczniami
 • Doradztwo zawodowe
 • Działalność profilaktyczną – m.in. poprzez realizowanie programów autorskich