Złote myśli

Przyjście na świat dziecka – to olbrzymia zmiana stylu życia, priorytetów stawianych sobie. Rozwój to dążenie do osiągnięcia konkretnej rzeczy – umiejętności w życiu warunkującej […]

Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Pozwala zrozumieć nam otaczającą nas rzeczywistość. Bodźce […]