Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia.

Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).

I w tym właśnie może pomóc metoda Warnkego…

Diagnoza

Przy testowaniu centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest sprawdzenie tak wielu funkcji, jak to tylko możliwe w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Diagnoza prowadzona jest przy użyciu specjalistycznych przyrządów testowo-pomiarowych m.in. BrainBoy Universal Professional.

Trening

Trening, który także został opracowany przez Freda Warnke, jest oparty na trzech założeniach:

1) Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.

2) Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych

3) Rozwój i automatyzacja „Wzrokowego języka”

BrainBoy Universal

Urządzenie do treningu funkcji podstawowych. Zawiera 8 treningów o różnym stopniu trudności, dostosowujących się do możliwości trenującego. Prosta obsługa została pomyślana tak, aby dziecko mogło uruchomić trening samodzielnie, natomiast precyzyjny pomiar parametrów treningu pozwala na ocenę skuteczności i dopasowanie zadania do możliwości dziecka.

BrainBoy Universal Professional (BUP)

Przeznaczony jest dla specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów pracujących z pacjentami z trudnościami w uczeniu się. Urządzenie umożliwia wykonanie diagnozy funkcji podstawowych (patrz artykuł poniżej), prowadzenie treningu w gabinecie terapeutycznym oraz ocenę postępów treningu (test przed i po terapii).

Alpha Trainer Home

Narzędzie o niezwykłych walorach terapeutycznych. Służy do tzw. treningu lateralnego. Podczas treningu czytania osoba ćwicząca słyszy dźwięk z płyty lub głos terapeuty przemieszczający się w słuchawkach z jednej strony na drugą, a jego własny głos przeplata się z głosem terapeuty, tworząc tzw. huśtawkę akustyczną i jednocześnie zmuszając obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i skoordynowanej aktywności. Skuteczność treningu w terapii dysleksji została potwierdzona w badaniach na Uniwersytecie medycznym w Hanowerze.

Oprac Anna Bajon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *