Uwaga!Ważna informacja!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach informuje, że od dnia 11. maja 2020r. powraca do diagnozowania. Informujemy, że w pierwszej kolejności badane będą dzieci starające się o wydanie orzeczenia lub odroczenia obowiązku szkolnego. W dalszym etapie planowany jest powrót do pozostałych diagnoz.
    Przed badaniem dziecko oraz rodzic będą mieli obowiązek:
  • wypełnienia ankiety wstępnej kwalifikacji, dotyczącego ryzyka zakażenia koronawirusem
  • wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury

Na badanie przychodzi rodzic wraz z dzieckiem. Oboje zobowiązani są do posiadania własnej maseczki ochronnej lub przyłbicy. W trakcie diagnozy w gabinecie może przebywać tylko dziecko z diagnostą. W poradni są zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz higieny, m. in. dezynfekcja materiałów i wyposażenia, zachowanie odległości, wietrzenie pomieszczeń.

W przypadku stwierdzenia objawów infekcji, braku maseczki lub przyborów szkolnych badanie się nie odbędzie.